itSMF

IT Service Management Forum

Fórum IT Service Management je nezávislá organizace, která se věnuje podpoře profesionálního přístupu k řízení IT služeb. ItSMF je nezisková členská organizace s zastoupením v mnoha zemích po celém světě (itSMF kapitoly). ItSMF a jeho členství přispívají k rozvoji ITIL a přidružených standardů správy IT služeb.


itSMF

IT Service Management Forum

The IT Service Management Forum is an independent organization dedicated to promoting a professional approach to IT service management. The itSMF is a not-for- profit membership organization with representation in many countries around the world (itSMF chapters). The itSMF and its membership contribute to the development of ITIL and associated IT service management standards.

Použito v metodice