Jednotková cena

Náklady poskytovatele IT služeb na poskytnutí jediné složky IT služby. Například náklady na jediný osobní počítač nebo na jednu transakci.

Použito v metodice