Jednotková cena

Náklady poskytovatele IT služeb na poskytnutí jediné složky IT služby. Například náklady na jediný osobní počítač nebo na jednu transakci.


Unit cost

The cost to the IT service provider of providing a single component of an IT service. For example, the cost of a single desktop PC, or of a single transaction.

Použito v metodice