Kapacita

Maximální propustnost, kterou může poskytnout konfigurační položka nebo služba IT. U některých typů CI může mít kapacita velikost nebo hlasitost - například diskovou jednotku.


Capacity

The maximum throughput that a configuration item or IT service can deliver. For some types of CI, capacity may be the size or volume – for example, a disk drive.

Použito v metodice