Kapitalizace

Určení hlavních nákladů jako kapitálu, ačkoli není zakoupeno žádné aktivum. To se provádí za účelem rozložení dopadu nákladů na více účetních období. Nejběžnějším příkladem je vývoj softwaru nebo nákup softwarové licence.


Capitalization

Identifying major cost as capital, even though no asset is purchased. This is done to spread the impact of the cost over multiple accounting periods. The most common example of this is software development, or purchase of a software licence.

Použito v metodice