Katalog služeb

Databáze nebo strukturovaný dokument s informacemi o všech živých službách IT, včetně těch, které jsou k dispozici pro nasazení. Katalog služeb je součástí portfolia služeb a obsahuje informace o dvou typech služeb IT: služby orientované na zákazníka, které jsou pro firmu viditelné; a podpůrných služeb požadovaných poskytovatelem služeb k poskytování služeb orientovaných na zákazníky.


Service catalogue

A database or structured document with information about all live IT services, including those available for deployment. The service catalogue is part of the service portfolio and contains information about two types of IT service: customer-facing services that are visible to the business; and supporting services required by the service provider to deliver customer-facing services. See also customer agreement portfolio; service catalogue management.

Použito v metodice