Kategorie

Jmenovaná skupina věcí, které mají něco společného. Kategorie se používají ke společnému seskupování podobných věcí. Například typy nákladů se používají pro seskupování podobných typů nákladů.

Kategorie incidentů se používají k seskupování podobných typů incidentů, zatímco typy CI se používají pro seskupování podobných typů konfiguračních položek.

Použito v metodice