KEDB

Databáze známých chyb

Databáze obsahující všechny známé záznamy o chybách. Tato databáze je vytvořena řešením problémů a používá se při řešení incidentů a problémů. Databáze známých chyb může být součástí systému pro správu konfigurace nebo může být uložena jinde v systému řízení znalostí služby.


KEDB

Known error database

A database containing all known error records. This database is created by problem management and used by incident and problem management. The known error database may be part of the configuration management system, or may be stored elsewhere in the service knowledge management system.

Použito v metodice