Klasifikace

Zákon o zařazení kategorie do něčeho. Klasifikace se používá k zajištění konzistentního řízení a vykazování. Konfigurační položky, události, problémy, změny atd. Jsou obvykle klasifikovány.


Classification

The act of assigning a category to something. Classification is used to ensure consistent management and reporting. Configuration items, incidents, problems, changes etc. are usually classified.

Použito v metodice