Kodex praxe

Pokyny publikované veřejným subjektem nebo normalizační organizací, jako je ISO nebo BSI. Mnoho standardů se skládá z kódu praxe a specifikace. Kodex praxe popisuje doporučené osvědčené postupy.


Code of practice

A guideline published by a public body or a standards organization, such as ISO or BSI. Many standards consist of a code of practice and a specification. The code of practice describes recommended best practice.

Použito v metodice