Komponent

Obecný termín, který se používá k označení jedné části něčeho složitějšího. Například počítačový systém může být součástí IT služby, aplikace může být součástí uvolňovací jednotky. Komponenty, které je třeba spravovat, by měly být položky konfigurace.


Component

A general term that is used to mean one part of something more complex. For example, a computer system may be a component of an IT service, an application may be a component of a release unit. Components that need to be managed should be configuration items.

Použito v metodice