Konfigurace

Obecný termín používaný k popisu skupiny konfiguračních položek, které společně poskytují službu IT nebo rozpoznatelnou část IT služby. Konfigurace se také používá k popisu nastavení parametrů pro jednu nebo více položek konfigurace.


Configuration

A generic term used to describe a group of configuration items that work together to deliver an IT service, or a recognizable part of an IT service. Configuration is also used to describe the parameter settings for one or more configuration items.

Použito v metodice