Kontrolní mechanismy

Prostředek řízení rizika, zajištění dosažení podnikatelského cíle nebo dodržování postupu. Příklady kontroly zahrnují zásady, postupy, role, RAID, dveřní zámky atd. Kontrola se někdy nazývá protiopatřením nebo ochranou. Ovládání také znamená správu využití nebo chování konfigurační položky, systému nebo služby IT.


Control

A means of managing a risk, ensuring that a business objective is achieved or that a process is followed. Examples of control include policies, procedures, roles, RAID, door locks etc. A control is sometimes called a countermeasure or safeguard. Control also means to manage the utilization or behaviour of a configuration item, system or IT service.

Použito v metodice