Koordinace návrhu

Proces zodpovědný za koordinaci všech činností, procesů a zdrojů designu služeb. Koordinace návrhu zajišťuje konzistentní a efektivní návrh nových nebo změněných služeb IT, informačních systémů správy služeb, architektur, technologií, procesů, informací a metrik.

Použito v metodice