Koordinace návrhu

Proces zodpovědný za koordinaci všech činností, procesů a zdrojů designu služeb. Koordinace návrhu zajišťuje konzistentní a efektivní návrh nových nebo změněných služeb IT, informačních systémů správy služeb, architektur, technologií, procesů, informací a metrik.


Design coordination

The process responsible for coordinating all service design activities, processes and resources. Design coordination ensures the consistent and effective design of new or changed IT services, service management information systems, architectures, technology, processes, information and metrics.

Použito v metodice