KPI

Klíčový ukazatel výkonnosti

Metrika, která slouží ke správě IT služeb, procesů, plánů, projektů nebo jiných aktivit. Klíčové ukazatele výkonnosti se používají k měření dosažení kritických faktorů úspěšnosti.

Mnohé metriky lze měřit, ale pouze ty nejdůležitější jsou definovány jako klíčové ukazatele výkonnosti a používají se k aktivnímu řízení a hlášení o procesu, IT službách nebo aktivitách. Měly by být vybrány tak, aby bylo zajištěno, že jsou efektivní, efektivní a nákladově efektivní.


KPI

Key performance indicator

A metric that is used to help manage an IT service, process, plan, project or other activity. Key performance indicators are used to measure the achievement of critical success factors.

Many metrics may be measured, but only the most important of these are defined as key performance indicators and used to actively manage and report on the process, IT service or activity. They should be selected to ensure that efficiency, effectiveness and cost effectiveness are all managed.

Použito v metodice