Krizový řízení

Krizové řízení je proces odpovědný za zvládnutí širších důsledků kontinuity podnikání. Tým pro řízení krizí je zodpovědný za strategické otázky, jako je řízení vztahů s médii a důvěra akcionářů, a rozhoduje o tom, kdy použít plány nepřetržité činnosti.


Crisis Management

Crisis management is the process responsible for managing the wider implications of business continuity. A crisis management team is responsible for strategic issues such as managing media relations and shareholder confidence, and decides when to invoke business continuity plans.

Použito v metodice