Kultura

Sada hodnot, které sdílí skupina lidí, včetně očekávání, jak se lidé chovají, jejich nápadů, přesvědčení a praktik.

Použito v metodice