Kultura

Sada hodnot, které sdílí skupina lidí, včetně očekávání, jak se lidé chovají, jejich nápadů, přesvědčení a praktik.


Culture

A set of values that is shared by a group of people, including expectations about how people should behave, their ideas, beliefs and practices.

Použito v metodice