Kvalita

Schopnost produktu, služby nebo procesu poskytnout zamýšlenou hodnotu. Například hardwarová součást může být považována za vysoce kvalitní, pokud funguje podle očekávání a přináší požadovanou spolehlivost. Kvalita procesu také vyžaduje schopnost sledovat efektivitu a v případě potřeby je zlepšit.


Quality

The ability of a product, service or process to provide the intended value. For example, a hardware component can be considered to be of high quality if it performs as expected and delivers the required reliability. Process quality also requires an ability to monitor effectiveness and efficiency, and to improve them if necessary.

Použito v metodice