Ladění

Aktivita zodpovědná za plánování změn za účelem co nejefektivnějšího využití zdrojů. Ladění se nejčastěji používá v kontextu služeb a komponentů IT. Ladění je součástí řízení kapacity, které zahrnuje také sledování výkonu a provádění požadovaných změn. Tuning se také nazývá optimalizace, zejména v kontextu procesů a jiných netechnických zdrojů.


Tuning

The activity responsible for planning changes to make the most efficient use of resources. Tuning is most commonly used in the context of IT services and components. Tuning is part of capacity management, which also includes performance monitoring and implementation of the required changes. Tuning is also called optimization, particularly in the context of processes and other non- technical resources.

Použito v metodice