LOS

Line of service

Základní balíček služeb, který má několik možností služby. Linka služby je řízena vlastníkem služby a každá služba je určena k podpoře určitého segmentu trhu.


LOS

Line of service

A core service or service package that has multiple service options. A line of service is managed by a service owner and each service option is designed to support a particular market segment.

Použito v metodice