M_o_R

Management of Risk

M_o_R zahrnuje všechny činnosti potřebné k identifikaci a řízení rizika vystavení riziku, které mohou mít dopad na dosažení podnikatelských cílů organizace.


M_o_R

Management of Risk

M_o_R includes all the activities required to identify and control the exposure to risk, which may have an impact on the achievement of an organization’s business objectives.

Použito v metodice