Manažer zákaznických vztahů

Role velmi podobná roli manažera vztahů s businessem, která však více zohledňuje obchodní aspekty. Nejčastěji je využívána poskytovateli služeb Typu III ve vztahu k vnějším zákazníkům.


Account manager

A role that is very similar to that of the business relationship manager, but includes more commercial aspects. Most commonly used by Type III service providers when dealing with external customers.

Použito v metodice