Manuální řešení

Řešení, které vyžaduje ruční zásah. Manuální řešení je také používáno jako název možnosti obnovení, ve kterém obchodní proces funguje bez použití služeb IT. Toto je dočasné opatření a obvykle je kombinováno s jinou možností obnovení.


Manual workaround

A workaround that requires manual intervention. Manual workaround is also used as the name of a recovery option in which the business process operates without the use of IT services. This is a temporary measure and is usually combined with another recovery option.

Použito v metodice