Matice kompetencí

RACI je zkratka, která je zodpovědná, konzultovaná a informovaná. Tabulka RACI je matice všech činností nebo rozhodovacích orgánů prováděných v organizaci proti všem lidem nebo rolím.


Authority matrix

RACI is an acronym that stands for responsible, accountable, consulted and informed. A RACI chart is a matrix of all the activities or decision making authorities undertaken in an organisation set against all the people or roles.

Použito v metodice