Měření napětí

Sada souvisejících metrik, ve kterých vylepšení jedné metriky mají negativní vliv na jinou metriku. Měření napětí je navrženo tak, aby bylo zajištěno dosažení odpovídající rovnováhy.


Tension metrics

A set of related metrics, in which improvements to one metric have a negative effect on another. Tension metrics are designed to ensure that an appropriate balance is achieved.

Použito v metodice