Mezinárodní organizace pro normalizaci

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) je globální agentura, která pomáhá poskytovat rozmanité standardy pro průmyslové, komerční a veřejné využití. Některé z nich se týkají výroby a dalšího fyzického průmyslu, zatímco jiné se týkají digitálních technologií a dalších aspektů moderních IT.


International Standards Organization

The International Organization for Standardization (ISO) is a global agency that helps to provide diverse standards for industrial, commercial and public use. Some of these relate to manufacturing and other physical industries, while others apply to digital technologies and other aspects of modern IT.

Použito v metodice