Middleware

Software, který spojuje dva nebo více softwarových komponentů nebo aplikací. Middleware je obvykle zakoupen od dodavatele, spíše než vyvinut v rámci poskytovatele IT služeb.


Middleware

Software that connects two or more software components or applications. Middleware is usually purchased from a supplier, rather than developed within the IT service provider.

Použito v metodice