Middleware

Software, který spojuje dva nebo více softwarových komponentů nebo aplikací. Middleware je obvykle zakoupen od dodavatele, spíše než vyvinut v rámci poskytovatele IT služeb.

Použito v metodice