Model nákladů

Rámec používaný v rozpočtování a účetnictví, ve kterém lze všechny známé náklady zaznamenávat, kategorizovat a přidělit konkrétním zákazníkům, obchodním jednotkám nebo projektům.


Cost model

A framework used in budgeting and accounting in which all known costs can be recorded, categorized and allocated to specific customers, business units or projects.

Použito v metodice