Model požadavku

Opakovatelný způsob řešení konkrétní kategorie požadavků na službu. Modul žádosti definuje konkrétní dohodnuté kroky, které budou dodrženy pro žádost o službu této kategorie. Požadavky na modely mohou být velmi jednoduché, bez požadavku na autorizaci (např. Resetování hesla), nebo mohou být složitější s mnoha kroky, které vyžadují autorizaci (např. Poskytování stávající IT služby).


Request model

A repeatable way of dealing with a particular category of service request. A request model defines specific agreed steps that will be followed for a service request of this category. Request models may be very simple, with no requirement for authorization (e.g. password reset), or may be more complex with many steps that require authorization (e.g. provision of an existing IT service). See also request fulfilment.

Použito v metodice