Modelování

Technika, která se používá k předpovídání budoucího chování systému, procesu, služby IT, položky konfigurace apod. Modelování se běžně používá ve finančním řízení, řízení kapacity a řízení dostupnosti.


Modelling

A technique that is used to predict the future behaviour of a system, process, IT service, configuration item etc. Modelling is commonly used in financial management, capacity management and availability management.

Použito v metodice