Možnost služby

Výběr pomůcek a záruk nabízených zákazníkům prostřednictvím základního balíčku služeb. Možnosti služby jsou někdy označovány jako balíčky na úrovni služeb.


Service option

A choice of utility and warranty offered to customers by a core service or service package. Service options are sometimes referred to as service level packages.

Použito v metodice