MTBSI

Mean time between service incidents

Metrika použitá pro měření a hlášení spolehlivosti. Je to střední doba od doby, kdy selže systém nebo služba IT, až do dalšího selhání. MTBSI se rovná MTBF plus MTRS.

Použito v metodice