MTBSI

Střední doba mezi incidenty služby

Metrika použitá pro měření a hlášení spolehlivosti. Je to střední doba od doby, kdy selže systém nebo služba IT, až do dalšího selhání. MTBSI se rovná MTBF plus MTRS.


MTBSI

Mean time between service incidents

A metric used for measuring and reporting reliability. It is the mean time from when a system or IT service fails, until it next fails. MTBSI is equal to MTBF plus MTRS.

Použito v metodice