MTRS

Střední doba obnovy služby

Průměrná doba potřebná k obnovení služby IT nebo jiné položky konfigurace po selhání. Hodnota MTRS se měří od doby, kdy se konfigurační položka nezdaří, dokud nebude plně obnovena a bude poskytovat její obvyklé funkce.


MTRS

Mean time to restore service

The average time taken to restore an IT service or other configuration item after a failure. MTRS is measured from when the configuration item fails until it is fully restored and delivering its normal functionality. See also maintainability; mean time to repair.

Použito v metodice