MTTR

Střední doba opravy

Průměrná doba potřebná k opravě IT služby nebo jiné položky konfigurace po selhání. MTTR se měří od doby, kdy se konfigurační položka nezdaří, dokud nebude opravena. MTTR neobsahuje čas potřebný k obnově nebo obnovení. Je to někdy nesprávně používáno namísto střední doby obnovení služby.


MTTR

Mean time to repair

The average time taken to repair an IT service or other configuration item after a failure. MTTR is measured from when the configuration item fails until it is repaired. MTTR does not include the time required to recover or restore. It is sometimes incorrectly used instead of mean time to restore service.

Použito v metodice