Nadbytek

Použití jedné nebo více dalších konfiguračních položek pro zajištění tolerance chyb. Termín také má obecný význam zastarávání, nebo už není potřeba.


Redundancy

Use of one or more additional configuration items to provide fault tolerance. The term also has a generic meaning of obsolescence, or no longer needed.

Použito v metodice