Nákladové středisko

Obchodní jednotka nebo projekt, kterému jsou přiděleny náklady. Nákladové středisko neúčtuje poplatky za poskytované služby. Poskytovatel služeb IT může být provozován jako nákladové středisko nebo ziskové středisko.


Cost centre

A business unit or project to which costs are assigned. A cost centre does not charge for services provided. An IT service provider can be run as a cost centre or a profit centre.

Použito v metodice