Náklady

Částka vynaložená na určitou aktivitu, službu IT nebo obchodní jednotku. Náklady se skládají z reálných nákladů (peněz), teoretických nákladů (jako je doba lidí) a odpisů.


Cost

The amount of money spent on a specific activity, IT service or business unit. Costs consist of real cost (money), notional cost (such as people’s time) and depreciation.

Použito v metodice