Naléhavost

Měřítko, jak dlouho to bude, dokud nehoda, problém nebo změna nebude mít významný dopad na podnikání. Například incident s vysokým dopadem může mít nízkou naléhavost, pokud dopad nebude mít dopad na podnikání až do konce finančního roku. Dopad a naléhavost se používají k přiřazení priority.

Použito v metodice