Náprava

Opatření přijata k obnovení po selhání změny nebo uvolnění. Ozdravení může zahrnovat zálohování, vyvolání plánů nepřetržitého provozu nebo další akce navržené tak, aby umožňovaly pokračování obchodního procesu.

Použito v metodice