Nasazení

Aktivita odpovědná za přesun nového nebo změněného hardwaru, softwaru, dokumentace, procesu atd. Do živého prostředí. Nasazení je součástí procesu správy a správy nasazení.


Deployment

The activity responsible for movement of new or changed hardware, software, documentation, process etc. to the live environment. Deployment is part of the release and deployment management process.

Použito v metodice