Nastavování rozsahu aplikace

Činnost zodpovědná za pochopení požadavků na zdroje potřebných k podpoře nové aplikace nebo zásadní změně stávající aplikace. Dimenzování aplikací pomáhá zajistit, aby služba IT mohla splnit svá dohodnutá úroveň služeb na úrovni kapacity a výkonu.


Application sizing

The activity responsible for understanding the resource requirements needed to support a new application, or a major change to an existing application. Application sizing helps to ensure that the IT service can meet its agreed service level targets for capacity and performance.

Použito v metodice