Návrh změny

Dokument, který obsahuje popis úrovně potenciální úvodní služby nebo významné změny, spolu s odpovídajícím obchodním případem a očekávaným prováděcím plánem. Změny návrhů jsou obvykle vytvářeny procesem správy portfolia služeb a jsou předány řízením změn za účelem povolení.

Řízení změn přezkoumá potenciální dopad na další služby, na sdílené zdroje a na celkový harmonogram změn. Jakmile bude návrh na změnu schválen, služba portfolia služeb bude charterovat službu.


Change proposal

A document that includes a high level description of a potential service introduction or significant change, along with a corresponding business case and an expected implementation schedule.

Change proposals are normally created by the service portfolio management process and are passed to change management for authorization. Change management will review the potential impact on other services, on shared resources, and on the overall change schedule. Once the change proposal has been authorized, service portfolio management will charter the service.

Použito v metodice