Near-shore outsourcing

Nearshore outsourcing je praxe získání práce nebo služeb prováděných osobami v sousedních zemích spíše než ve vaší zemi. Mnoho společností ve Spojených státech například outsourcuje práci do Kanady a Mexika. Geografická blízkost znamená, že cestování a komunikace jsou jednodušší a levnější, existuje pravděpodobnost, že mezi kulturami budou přinejmenším některé společné rysy a lidé budou pravděpodobně mluvit stejným jazykem.


Near-shore outsourcing

Nearshore outsourcing is the practice of getting work done or services performed by people in neighboring countries rather than in your own country. Many companies in the United States, for example, outsource work to Canada and Mexico. Geographic proximity means that travel and communications are easier and less expensive, there are likely to be at least some commonalities between the cultures, and people are more likely to speak the same language.

Použito v metodice