Nefunkčnost

Čas, kdy služba IT nebo jiná konfigurační položka není k dispozici během dohodnutého servisního času. Dostupnost služby IT se často vypočítává z dohodnutého času služby a doby odstávky.


Downtime

The time when an IT service or other configuration item is not available during its agreed service time. The availability of an IT service is often calculated from agreed service time and downtime.

Použito v metodice