Nepřetržitý provoz

Přístup nebo návrh k vyloučení plánovaných prostojů IT služeb. Všimněte si, že jednotlivé položky konfigurace mohou být nefunkční, i když je k dispozici služba IT.


Continuous operation

An approach or design to eliminate planned downtime of an IT service. Note that individual configuration items may be down even though the IT service is available.

Použito v metodice