Nepřímé náklady

Náklady na poskytování služby IT, kterou nelze plně přiřadit určitému zákazníkovi - například náklady na poskytování sdílených serverů nebo softwarových licencí. Také známý jako režie.


Indirect cost

The cost of providing an IT service which cannot be allocated in full to a specific customer – for example, the cost of providing shared servers or software licences.

Použito v metodice