Normální provoz služby

Provozní stav, kdy služby a položky konfigurace fungují v rámci dohodnutých provozních úrovní.


Normal service operation

An operational state where services and configuration items are performing within their agreed service and operational levels.

Použito v metodice