Nouzová změna

Změna, která musí být zavedena co nejdříve - například k vyřešení závažného incidentu nebo k implementaci bezpečnostní opravy. Proces řízení změn bude mít za normálních okolností specifický postup pro řešení nouzových změn.


Emergency change

A change that must be introduced as soon as possible – for example, to resolve a major incident or implement a security patch. The change management process will normally have a specific procedure for handling emergency changes. See also emergency change advisory board.

Použito v metodice