Obchodní cíl

Cíl podnikatelského procesu nebo podnikání jako celku. Obchodní cíle podporují obchodní vizi, poskytují vodítko pro strategii IT a často jsou podporovány IT službami.


Business objective

The objective of a business process, or of the business as a whole. Business objectives support the business vision, provide guidance for the IT strategy, and are often supported by IT services.

Použito v metodice