Obchodní jednotka

Segment podniku, který má své vlastní plány, metriky, výnosy a náklady. Každá obchodní jednotka vlastní aktiva a používá je k vytváření hodnoty pro zákazníky ve formě zboží a služeb.


Business unit

A segment of the business that has its own plans, metrics, income and costs. Each business unit owns assets and uses these to create value for customers in the form of goods and services.

Použito v metodice