Obchodní perspektiva

Porozumění poskytovateli služeb a služeb IT z hlediska podnikání a porozumění podnikání z pohledu poskytovatele služeb.


Business perspective

An understanding of the service provider and IT services from the point of view of the business, and an understanding of the business from the point of view of the service provider.

Použito v metodice